Service, garantie & klachten

Garantie termijn
Op alle door ons geleverde producten zit fabrieksgarantie, de garantietermijn is indien anders vermeld 24 maanden. Uitzonderingen zijn: * (Hervulde) inkt cartridges hebben een garantie van 3 maanden.

Mijn bestelling is beschadigd
Wij doen er alles aan uw zending zodanig te verpakken om de kans op schade zo veel mogelijk te voorkomen, helaas kan dat niet altijd.

Niet alles is zodanig te verpakken dat er mee gegooid kan worden. Het aantal schade gevallen dat we hebben is zeer klein, echter elke is te veel. Uw pakket is collectief verzekerd tegen vermissing en schade tijdens het transport, er zijn helaas wel een paar spel regels aan verbonden.

* Een schade moet binnen 24 uur na ontvangst gemeld worden!
* Indien uw pakket niet binnen 3 dagen na de vermoedelijke aankomst datum is ontvangen dient u direct contact met ons op te nemen.

Ik heb een verkeerd product besteld
Het kan natuurlijk gebeuren dat u een verkeerd product heeft besteld en wilt terug sturen. Gezien de hoge verzendkosten naar ons toe kan het interesanter zijn het product aan een kennis of collega te verkopen. Mocht dat niet lukken neem dan contact met ons op zodat wij een oplossing voor het probleem kunnen zoeken.

Ik heb een verkeerd product ontvangen
Het spreekt voor zich dat we de grootste zorg besteden aan uw order, het blijft echter mensenwerk, er kan dus altijd iets fout gaan.

Mocht dit het geval zijn dan legt u de kwestie het liefst aan ons voor per e-mail zodat we het een en ander kunnen uitzoeken.

 

Klachtenregeling

Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten (over de uitvoering van de overeenkomst) moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons. Wij zullen binnen 14 dagen (gerekend vanaf ontvangst) antwoorden. Mochten we langer nodig hebben dan zullen wij u dit binnen die 14 dagen kenbaar maken, indien mogelijk met een indicatie wanneer u antwoord kan verwachten.

Wat te doen als er een probleem / klacht is:
Stap 1: U meld zich natuurlijk eerst bij ons, samen gaan we proberen een oplossing te vinden.
Stap 2: Het kan natuurlijk altijd dat we er onderling niet uitkomen: als consument kunt u zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Stap 3a: Nog geen oplossing? Een consument heeft de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en beide partijen stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Stap 3b: het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht indienen bij één van de bovengenoemde schort natuurlijk onze verplichting niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.